dilluns, 24 de gener de 2011

Acaba de sortir

El meu capítol proposa tenir en compte les aportacions de la lògica informal, la pragmadialèctica i l'anàlisi del discurs en la didàctica de la filosofia. senyala alguns punts de pas obligatoris i proposa activitats d'aula que apliquen aquesta teora. És una csíntesi condensada del que es pot trobar aqui.