diumenge, 1 de febrer de 2009

Formes d'ús públic de la raó

A Què és la Il·lustració, Kant distingí dos usos de la raó: el públic i el privat. Aquest és el que fem com a professors, com a consellers, "com a predicadors". L'us públic, en canvi, és el que fem com a membres del gènere humà adreçant-nos al "món dels lectors". Obrir un llibre o un diari és, per tant, ingressar a aquest món. A risc de ser acusat d'optimisme tecnològic, crec que el ciberespai, malgrat les seves distorsions, ajuda a ampliar el món dels lectors. L'orelles hi ha trobat una bona iniciativa: DebateWise. S'assembla a un fòrum, perquè té diversos temes oberts i s'hi pot intervenir, però hi ha una segona ordenació, que és la dels arguments i contraarguments. Així deixa de ser una mena d'enquesta, per transformar-se en un lloc que dóna eines de reflexió. Està vinculada a Idea, la Societat internacional per a l'educació mitjançant el debat.
No m'he pogut resistir a la tentació de copiar la fotografia que il·lustra el debat "Obama ha d'investigar Bush per crims de guerra?"