dimarts, 3 de febrer de 2009

La remor del pensament (performance)

Participants: 24 adolescents 2n C BTX + 1 adult

Text: René Descartes, Meditacions Metafísiques, II

Data 3-2-2008

Durada 1' 3''

Descartes Meditacions2
Descartes Meditaci...
Hosted by eSnips