dilluns, 20 de desembre de 2010

Cita

"Qui desitgi una vida tranquil·la no hauria d'haver nascut al segle XX", assegurava Troski.
I el XXI, a punt de tombar la primera dècada, tampoc no pinta molt bé ...