dimecres, 14 de setembre de 2011

Comentari de text

m'agenollo davant
                  el cos
                  impur
                  obscè
                  mortal
                  primer
                  pais
                  vivent
                  taüt
                  obert
                  d'on vinc
                  no hi ha,
                  mare, una altra naixença.
Maria-Mercé Marçal (2000) Raó de cos. 62-Empúries.

1. Què et sembla el poema: una oració, una descripció, un lament ...?
2. Repassa els qualificatius. En treuries algun? N'afegiries algun? Explica-ho
3. Estàs d'acord amb el que s'enuncia en els dos darrers versos?
4. Prepara un recitat tenint en compte el ritme dels versos. Fes-ho.