diumenge, 16 de setembre de 2012

The Silent Pain

La Vanguardia es fa ressó del premi que la UdG ha atorgat a un treball de recerca sobre el bullying. Passat l'entusiame inicial, unes observacions: 
Al video que el divulga no li anirien malament uns crèdits, o una legenda que informés que conté molts fragments d'altres videos que es poden trobar al Youtube,  alguns d'ells no vinculats a l'assatjament escolar, com aquest. Això  d'alguna manera resta autenticitat al testimoni, però de l'altra fa créixer l'admiració per les habilitats tècniques, artístiques i comunicatives de la jove autora. Esperem que serveixi per plantejar el tema d'una manera més propera als alumnes gràcies a aquest gènere internàutic que és el relat silenciós. En tot cas, soprén la naturalitat amb què s'accepten treballs de recerca que no precisen les fonts.