dimecres, 7 de novembre de 2012

Un exercici de filosofia experimental

Què és filosofia? Preguntem-ho! Això és el que ha fet Thorsten Botz-Bornstein en la universitat de Kwait on fa classes com a preparació del Dia de la Filosofia 2012. Aquest filòsof alemany ha escrit sobre cosmopolitisme, la filosofia de Matrix, la filosofia del Viagra, multiculturalitat  ....
Fixeu-vos com un dels atractius del video és la varietat de responents. Per cert, caldria preguntar-se també perquè en aquesta universitat només s'ofereixen esports masculins.