dimarts, 26 de març de 2013

Materials sobre Nietzsche

Qui diu que que als països anglosaxons no hi ha filosofia a la secundària? La seva llei d'educació estableix una assignatura de filosofia en dos nivells de l'equivalent al nostre batxillerat (A-Level). 
I sembla que no cal examinar-se de toootes les assignatures cursades, sinó només d'algunes (per cert, com la darrera selectivitat que la LOMCE pretén una vegada més desmuntar).
I alguna Universitat ofereix materials online gratuïts per tal d'impartir, entre d'altres,  "La crítica nietzscheana a la moral" dins el tema "Per què hem de ser morals?". 
I aquest material no és la narració del pensament d'aquest autor, sinó un recull de sis assajos entenedors que projecten opinions diverses sobre l'autor i en proposen activitats. O sigui, per tal d'impartir filosòficament la crítica nietzscheana a la moral. En paraules dels seus presentadors:
"El nostre objectiu en el desenvolupament d'aquests fullets va ser trencar les barreres entre la recerca acadèmica i l'ensenyament a l'aula" (...)
"Els assajos s'han dissenyat per presentar versions dels arguments d'una manera accessible que ajudi els estudiants a obtenir una millor comprensió i per obrir un espai perquè els estudiants desenvolupin els seus propis arguments filosòfics i així millorar les seves possibilitats d'aconseguir alta puntuació en l'A-Level".
I a més, els que l'han elaborat es preocupen d'obtenir una avaluació del material.
Ah, com m'agradaria allunyar-me nord enllà on diuen que la gent és culta. lliure, desvetllada i feliç ...!