dijous, 28 de març de 2013

Una de positivisme

Pots nomenar tots els personatges?