dimecres, 10 d’abril de 2013

El núvol de paraules de Sobre la llibertat

John Stuart Mill, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII - Essays on Politics and Society Part I, ed. John M. Robson, Introduction by Alexander Brady (Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul, 1977). Chapter: ON LIBERTY 1859 font
Com vem proposar en un post anterior, provem de fer servir els mots per fer un repàs del contingut de l'obra de Mill. Si sabem explicar el significat en l'autor dels termes que figuren al núvol i sóm capaços de primer, determinar per què hi figuren i segon, relacionar-los els uns amb els altres, és que coneixem el contingut d'aquesta obra de Mill.