dissabte, 8 de juny de 2013

La FAES trontolla

Ara compleixen amb escreix l'anomenada Llei de Godwin:
A mesura que una discussió a la xarxa creix, la probabilitat que es doni una comparació amb els nazis o Hitler tendeix a u.
El que més palesa la debilitat és que no cal que la discussió s'enfili: a la primera de canvi proposen etzibar:
Qualsevol que se m'oposi  (PAH, independentisme ...) és un nazi.  
Tan hàbils que havíen estat en arravatar a l'esquerra mots com llibertat, tolerància o inclús liberal!