dilluns, 13 de juliol de 2015

Mes apunts per a l'alternativa a la Religió Primer d'ESO

Completo la proposta que vaig fer fa uns dies amb alguns exemples provats a primer d'ESO.

Introducció per al professorat

Graelles per a recollir les preguntes sobre els temes:
primer trimestre
segon trimestre
tercer trimestre

Exemples de materials de classe:
El jo
Carta a una persona ben coneguda
La mort