dijous, 7 de maig de 2009

Marx-Mill

Karl Marx i J.S. Mill són primeres figures del periode fundacional de la ciència social: Els principis de la filosofia política de Mill es publiquen el 1848, el mateix any que el Manifest del partit comunista. I El Capital, tant llegit o més que l'obra de Mill, és de 1867. Encara que Mill és sensible als problemes generats per la desigualtat social, està molt lluny de l'anàlisi marxià de l'explotació econòmica de l'home sobre home. A banda, Mill és un home, per dir-ho així, del sistema: funcionari, parlamentari, mentre que Marx és un perseguit i la seva activitat política és en el límit del sistema.
Potser per això, i perquè persisteix la memòria d'un temps en què Marx era reclamat com a guia del moviment obrer en la lluita per la millora de les condicions de vida i l'abolició de les desigualtats socials, alguns alumnes encara demanen que dediquem alguna classe a Marx, malgrat no "entrar a selectivitat".

Començarem amb un esquema del pensament de Marx que pot servir de guia per introduir-s'hi Seguim per un video amb molts guardons en què contrasten els fragments més importants del Manifest amb els dibuixos animats de Hollywood. L'he trobat a La lechuza de Minerva. El Manifest del Partit Comunista és una obra de combat encarregada per la Lliga dels comunistes per presentar elseu ideari polític. Marx aprofità l'ocasió fonamentar en les dades històriques i econòmico-socials la denúncia de l'explotació de la classe obrera.
Algunes idees que hi haureu de trobar:
Un fantasma recorre Europa
La història de les societats és la història de la lluita de classes
La burgesia ha posat l'estat al seu servei, transformat tot en mercaderia, ha globalitzat el mercat i la producció.
En el capitalisme queda polaritzada la contradicció entre la manera de produir (socialitzada) i les relacions de propietat (privades).
El proletariat està igualment explotat a tots els paisos i pateix les diverses crisis. L'enriquiment de la burgesia és corelatiu a l'empobriment del proletariat (no es cita la famosa "la burgesia ha enendrat els seus propis enterramorts")
En aquesta situació, el proletariat no té res més a perdre que les seves cadenes.
Proletaris de tot el món, uniu-vos
Per acabar, un collage d'un video de Hipo amb una versió d'una cançó que se sent cada cop menys ...