dilluns, 25 de maig de 2009

El fonament de la felicitat


- Els nostres crítics diuen que el principi de la major felicitat no es pot confirmar empíricament.
- Al contrari! La felicitat és desitjable i la sola cosa desitjable com un fi en si mateix. Totes les altres fites només són desitjables com a mitjans.
- L'única prova que es pot donar que un objecte és visible és que algú el vegi, i així per totes les altres fonts de la nostra experiència.
- De la mateixa manera, entenc que l'única evidència que es pot aportar que una cosa és desitjable és que la gent realment la desitgi.
(Snoopy, estimulat per la conversa, arravata el llençol)
- Ep! ep! Apliquem el principi ...
- Gos dolent! Aquesta és la manta de Bentham. Gos dolent!
- Ho veus? és associant allò correcte amb el plaer i l'incorrecte amb el dolor que es pot fer que la gent vulgui ser virtuosa ...
- ... I que al final s'acostumi a actuar sense pensar ni en el plaer ni en el dolor. Per això la virtud ens porta a la major felicitat I per això és el més desitjable.