dilluns, 25 de gener de 2010

Els objectius del Mil·leni

Hi ha un lloc web que permet generar pósters amb els objectius del Mil·leni. És del que parlàvem l'altre dia. Semblen senzills, i estan formulats de manera realista, però fets com l'impacte del terratrèmol a Haití ens fan adonar que cal lluitar fermament per a ells.