dilluns, 14 de febrer de 2011

El revival de setembre

Darío Mistral (1954): Mi manuscrito

Un dia, fa poc, a l'hora de dinar uns companys recordaven els exàmens de setembre. Poques hores abans havia assistit a una altra conversa on mig en serio, mig en broma uns altres proposaven la introducció dels uniformes escolars. Aleshores vaig fer la broma que estava patint una regressió en el temps. Però ara veig que va en serio.
Quina virtualitat tenen els exàmens de setembre per disminuir el fracàs escolar?

1. En les darreres convocatòries de setembre a BUP, recordo que només acostumava a presentar-s'hi com a màxim un 10% d'alumnes suspesos. Per què s'hi han de presentar més alumnes ara?
2. "Com és possible que no siguis capaç de posar nota a un alumne que al que has fet classe nou mesos?", em deia una col·lega francesa quan li defensava el setembre abans de la LOGSE. Segueixo pensant que té raó.
3. Quan n´hi havia, es produïa menys fracàs escolar?
- un 20% deixava l'escola als 12 anys
- tots recordem la famosa piràmide dels centres de BUP: 5 primers, 4 segons, tres tercers i quatre COUs: Un 30% de pèrdua d'alumnes. I no parlem de la FP ...
Clarament, no.
4. Una racionalització del calendari segurament seria més beneficiosa: del primer de desembre al primer d'abril no hi ha hagut un mes sencer seguit de classe: cinc setmanes de festa, a banda dels viatges de curs ... I el primer d'abril faltarà poc per les vacances (que espero que per coherència tornin a dir-se de Setmana Santa).
Total, una manera de fer veure que es governa fermament. Potser la proposta d'un nou examen arreli perquè perdura la mentalitat catòlica de la confessió. La confessió ho arregla tot. Com els examens de setembre. Oh, què cansat estic etc ...