dilluns, 4 de juny de 2012

Jornada continuada, estalvi?

- Cal demanar la jornada continuada.
- Vols dir?
- Les classes de la tarda són insuportables, estan que no es pot treballar amb ells.
- I les dues hores darreres del matí, com estaran, tranquils? Seria com si suprimíssim les classes divendres perquè és el darrer dia de classe. Aleshores dijous es transformaria en el darrer dia de classe ...
- I l'estalvi que suposa que només sigui ocupat els matins?
- No tant! Quan funciona més la calefacció és a mati, no a la tarda. I en llum caldria comprovar si l'estalvi és significatiu. En molts centres el llums s'encenen a totes hores. En tot cas serà un estalvi dels centres a costa d'una major despesa per part de les famílies.
- Tindran més temps per fer extrascolars!
- Això les famílies que se les puguin pagar. I caldrà veure com s'ho munten els llocs que fan extrascolars. Música, idiomes, un esport, què més podran fer?... l'únic a què apunta això és a una dimissió del sistema educatiu. No sé si hauríem d'estar contents de la disminució del pes de l'escola en la vida del jovent.
- Si la jornada és continuada es concentren millor els esforços.
- Acabem de descobrir que si no es descansa en mig del treball es rendeix més! Estem parlant d'una jornada de sis hores! L'hora de dinar a les tres de la tarda?
- La decisió cal prendre-la en consell escolar, i hi són representats tots els estaments. Si hi hagués algú en contra ho podria expressar.
- Si jo fos família, m´hi oposaria, si fos profe no sé què faria. Jo corregeixo i preparo les classes millor al matí que a la tarda, després de dinar ... En tot cas, s'aprofundeix en la segmentació de l'educació en tres: pública, pública més estrascolars, privada ... No anem bé.