dimecres, 20 de juny de 2012

SOMOS

A l'Estat hi ha tres milions de persones que colaboren econòmicament de forma regular amb alguna ONG humanitària. Segons Metges sense Fronteres (Butlletí 91, maig 2012), només és el 18% de la població, front el 54% que ho fan a França o el 58% del Regne Unit.
Per tal d'augmentar aquesta vergonyosa xifra, 24 ONG van idear la campanya SOMOS, que proposava que divendres 8 de juny sortíssim al carrer amb alguna roba a l'inrevés per demostrar que volem donar la volta a la situació actual. No va tenir molt ressó mediàtic.
En aquest temps d'exigència de transparència, i com una manera d'entrar en el món de les ONG humanitàries, es proposa el següent treball per a ESO (que podria formular-se com a webquest):

Introducció:

Les ONG humanitàries tenen com a fi principal l'ajut a les persones que pateixen fam, pobresa, malalties o desastres naturals. Per a això canalitzen els ajuts que reben de particulars, empreses i estats. Quan un colabora econòmicament amb una ONG el que vol és que els seus diners arribin a les persones que ho necessiten i no es perdin en despeses de gestió, transport, publicitat o en corrupció. Per això moltes ONG se sotmeten a controls externs del seu funcionament, moltes vegades en forma d'auditories. Aquest és el cas, per exemple, de les associades a la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament.

Tasca i procés:

Es tracta de repartir-se les ONG que dónen suport a SOMOS i esbrinar si segueixen el codi ètic de l'ONGD. Clicant en els logos que trovareu a la pàgina web de SOMOS accedireu als llocs web de les ONG i d'allà haureu d'extreure la informació per tal d'esbrinar:
  • Nom de la ONG
  • Objectius
  • Compleix el codi ètic? Podeu consultar la part del codi ètic del web de la Federació Catalana d'ONGD, o el seu equivalent estatal, si n´hi ha.
A continuació, exposareu a la classe en tres minuts màxim els resultats de la vostra cerca. Podeu comple complementar l'exposició amb una diapositiva o dues confegides a partir de la pàgina web de l'ONG.