dijous, 10 d’octubre de 2013

Les fases d'un diàleg argumentatiu


Una mica més desenvolupat. Recordeu que serveixen a efectes analítics, i  no prescriptius. En un diàleg real trobarem pauses, errors, repeticions, falsos començaments, superposicions, reparacions.

(C) Jordi Beltran, a partir d'EEMEREN  i GROOTENDORST (1996: 281-282); idem (2004: 59-68); WALTON (2006: 184).


Fases
Funció dels enunciats
Tipus d’acte de parla
Confrontació

Es palesa la diferència de punts de vista
Expressió d’un punt de vista
assertiu
Acceptació/refús del punt de vista, manteniment del refús
compromissori
[Petició d’acte declaratiu
directiu]
[Definició, precisió, amplificació, etc
declaratiu d’ús]
OberturaLes persones interlocutores decideixen discutir i acorden les regles
Invitació a defensar un punt de vista
directiu
Acceptació del repte de defensar un punt de vista
compromissori
Acord en les premisses i regles de la discussió
compromissori
Decisió de començar una discussió
compromissori
[Petició d’acte declaratiu
directiu]
[Definició, precisió, amplificació, etc
declaratiu d’ús]
Argumentació

Les parts expressen els arguments i presenten i responen objeccions
Petició d’argumentació
directiu
Presentació d’argumentació
assertiu
Acceptació o no acceptació de l’argumentació
compromissori
[Petició d’acte declaratiu
directiu]
[Definició, precisió, amplificació, etc
declaratiu d’ús]
Clausura


Una part assoleix la seva fita, l’altra concedeix
Acceptació o no acceptació d’un punt de vista
compromissori
Manteniment o retractació del punt de vista
assertiu
Establiment del resultat de la discussió
assertiu
[Petició d’acte declaratiu
directiu]
[Definició, precisió, amplificació
declaratiu d’ús]