dilluns, 21 de gener de 2008

El projecte del nou batxillerat

Seguim els comentaris sobre els nous programes que vàrem començar fa uns dies. Es divulga ara el projecte del nou batxillerat. Corredisses per mirar el nombre d'hores. Preguntem a qui vulgui respondre:
  1. No sembla irracional augmentar les hores de les matèries de modalitat però, algú tindria l'amabilitat de fer públic en quins documents d'avaluació s'ha fonamentat la decisió?
  2. Es vigilarà que l'augment de les hores de les assignatures de modalitat no signifiqui un augment en la dificultat i en la longitud dels programes, sinó que permeti un treball més intensiu i amb una millor atenció a la diversitat?
  3. Carregar l'alumnar amb una hora més a cada curs, atès que no es dóna càrrega lectiva al treball de recerca, no és contradictori amb el suposat-i desitjable- objectiu de què més alumnes puguin acabar el batxillerat?
  4. A l'hora de fixar plantilles, ja que no es comptem hores lectives d'alumnat per al treball de recerca, es comptaran les hores de professorat que cal per atendre'ls? o, en el més pur estil trilero, la reforma escamotejarà una hora de professorat?
  5. Hi ha professorat format per impartir la nova assignatura de Ciències per al mon contemporani? El professorat de ciències pot sens dubte explicar cosmologia, teoria de l'evolució o qüestions de salut. Té a la seva base una formació en els temes més filosòfics de l'assignatura, com l'estatus de la tecnologia, la concepció hipotètico deductivista de la ciència, el problema de la demarcació i la distinció entre ciència i pseudociència? Hi ha previstos plans de formació per poder impartir-la amb una mica de dignitat de manera que compensi la pèrdua d'una hora de filosofia?
  6. Les optatives de Psicologia i Sociologia actuals cobrien molt bé una franja d'alumnat entre empresarials i filologia, i fins i tot alguns de ciències de la salut. Es podria promocionar una mica una optativa que les inclogués a les dues, sense que haguem de barallar-nos centre a centre com va passar amb les optatives?

Gracia que espera alcanzar de VE cuya vida guarde Dios muchos años.