dilluns, 25 de febrer de 2008

Ja són aqui!

Un nou esborrany dels nous programes ha aparegut en (inter) net . És el moment de rescatar les categories exposades en un post anterior. S'ha repartit bé l'escàs pastís de primer? Qui ha tallat el bacallà? Qui serà el primer que ficarà cullerada en la llista d'autors de segon? De moment, i pel que fa a les assignatures de filosofia cap novetat sobre el que ja se savia; és a dir els cigrons mal acompanyats semblen assegurats. Una millora a Història de la Filosofia: la divisió en tres èpoques, encara que potser no prou efectiva perquè ¿qui està més enllà de Hume? A primer han optat per la discreció, no fos cas que donessin arguments per recuperar l'hora. Aviat dedicarem un post a parlar sobre el tema d'introducció a la filosofia de primer, que em sembla que pot oferir derives perilloses (per exemple: afirmar que existeix un "saber filosòfic").
Encara és un esborrany. Seguim apretant ... φ!!