dimecres, 1 d’octubre de 2008

Algunes referències i dimensions de l'Univers

Fotografies astronòmiques de la NASA. Moltes d'elles serveixen per il.lustrar el video Pale Blue Dot

Una versió catalana del famós The powers of tenEvolució en 5 minuts