dilluns, 9 de gener de 2012

Per a què serveixen els sindicats?

1. Entrevista informal amb la classe: què és un sindicat, quins coneixeu, què fan?
2. Escriviu cinc preguntes o qüestions que voldríeu que es responguessin o que s'aclarissin sobre els sindicats. (es posen en comú a la pissarra)
3. Veiem aquest video: quines són les cinc mentides sobre els sindicats i com s'hi rebaten?

4. Avaluació: què heu après? Quines noves preguntes han sorgit ...