dissabte, 16 d’octubre de 2010

Art per pensar, pensar amb l'art

Una i tres cadires (1965), de l'artista conceptual Joseph Kosuh.
A la paret, una definició de cadira.
Proposta de treball:
  1. Observa la reproducció de l'obra: què caracteritza cadascuna de les tres cadires?
  2. Tot pensant en els diferents plans de l'al·legoria de la caverna, quina correspondria a cadascun?
  3. Si adoptes una metafísica platònica, quina és la cadira real? I si n'adoptes una d'empirista?
  4. Discussió: Quina és la cadira que és una?
  5. Discussió: a la llum d'aquesta obra, per què Plató considera al llibre X de La República que la poesia no és educadora?
- No són tres els llits que se'ns apareixen d'un de les quals diem que existeix en la natura i que penso que ha estat fabricada per un déu?
- L'altra és la que fa el fuster.
- I la tercera, la que fa el pintor.
República, 597b