dimecres, 12 de desembre de 2012

Convocatòria

També hi intentarem defensar l'Etica i la troncalitat de la Història de la filosofia ...
(per cert, encara no sóc doctor)