dimarts, 18 de desembre de 2012

Què volem dir quan diem "pensar"

- Dieu que la filosofia ensenya a pensar! És que no es fa en totes les assignatures, això de pensar?
- Vols dir no acceptar res sense examen i cercar de ser precisos en els nostres punts de vista, clars en els nostres conceptes, forts en els arguments lògics o empírics que suporten els nostres punts de vista i acurats en el llenguatge amb què els expressem?
- Home ...
- És clar que tot aixó es pot practicar en totes les assignatures, y que segurament seria desitjable que a més es practiqués en la vida quotidiana.
- Veeeus com es pot pensar sense haver estudiat filosofia?
- De la mateixa manera que es pot dibuixar bé o cantar bé sense haver estudiat dibuix o cant. El fet que estudiar filosofia serveixi per millorar unes capacitats naturals no vol dir que no calgui estudiar filosofia.