divendres, 14 de desembre de 2012

Filosofia a la LOMCE: Nota de premsa de la REF


La Red Española de Filosofia va distribuir  una nota de premsa davant del tractament de la filosofia en el segon esborrany de la LOMCE. Ens sembla que resumeix prou bé el que pensem, encara que no de forma tan completa com el nostre Manifest. Heus-la aqui en català:
  1. La LOMCE elimina dues de les tres matèries obligatòries que componen el cicle dels estudis de Filosofia en l'Educació Secundària (l’Ètica de 4rt d'ESO, denominada actualment "Educació Ètica-Cívica", i la "Història de la Filosofia” de 2n de Batxillerat), i deixa només una matèria obligatòria (la "Filosofia” de 1er de Batxillerat), cosa que suposa una reducció del 66,6% del currículum de Filosofia. És la retallada més brutal que pateixen els estudis de Filosofia en tota la història de la democràcia espanyola.
  2. Aquesta retallada destrueix el que ha estat un pilar bàsic del sistema educatiu espanyol durant les tres últimes dècades. A més, entra en contradicció amb els objectius formatius declarats en el preàmbul de la LOMCE i contradiu també les recomanacions de la UNESCO, que en el seu informe La Filosofia, una escola de llibertat (2007), atribueix a la Filosofia un paper formatiu fonamental i per això considera que ha de formar part del currículum bàsic de l'alumnat en tots els sistemes educatius del món.
  3. Els estudis de Filosofia proporcionen a l'alumnat una triple formació: a) una formació instrumental en l'ús del llenguatge oral i escrit, que l'ajuda a millorar les seves capacitats de raonament, comprensió i comunicació, b) una formació transversal i interdisciplinària, que li permet connectar els diversos sabers del currículum i comptar amb una major capacitat de judici per afrontar la complexitat del món contemporani, c) una formació integral, que l'ajuda a conciliar el coneixement, la moral i la sensibilitat, i que és imprescindible per a la seva maduració personal i la seva qualificació professional.
  4. Per tot això, hem demanat al Ministeri de Educació que es mantinguin les tres matèries obligatòries de Filosofia en els tres darrers cursos de l'Educació Secundària (4 º d'ESO, 1 º i 2 º de Batxillerat), ja que entre les tres componen un cicle formatiu complet i coherent, acadèmicament equiparable al de les altres matèries que han estat reconegudes per la LOMCE com matèries troncals: Llengua, Matemàtiques, Història i Anglès .
  5. Rebutgem que la Filosofia sigui utilitzada una i altra vegada, pels successius governs d'Espanya, com un comodí que s'estira i s'encongeix capritxosament, amb cada nova reforma educativa, com una arma llancívola en la lluita ideològica entre els dos partits majoritaris; o com una moneda de canvi susceptible de ser intercanviada per l’ensenyament de la Religió catòlica. La Filosofia té una llarga i sòlida tradició acadèmica, que és independent de les diverses ideologies polítiques i de les diverses confessions religioses, i que constitueix una senya d'identitat imprescindible de la cultura occidental.
  6. Hem enviat una carta al ministre de Educació, José Ignacio Wert, demanant-li una entrevista i manifestant-li la nostra disposició a cooperar amb el seu equip ministerial per dissenyar el currículum de les tres matèries obligatòries que componen actualment el cicle dels estudis de Filosofia en l'ensenyament secundari, amb la finalitat d’assegurar que sigui un cicle progressiu, coherent i rigorós, i que estigui a l'alçada del món en què vivim.
12 de desembre de 2012