dilluns, 24 de setembre de 2007

Què és cultura?

Vejam que en diu l'antropologia cultural. Comparem aquestes dues definicions:

La cultura consisteix en patrons de comportament explícits i implícits, adquirits i transmesos mitjançant símbols, que constitueixen els assoliments distintius dels grups humans, inclosos els utensilis; el nucli essencial de la cultura es composa d'idees tradicionals (és a dir, obtingudes i seleccionades històricament) i, sobre tot, dels valors que s'hi associen; els sistemes culturals poden, d'una banda, ser considerats com a producte de l'actuació i, de l'altra, com a elements condicionants de les successives actuacions.

Kroeber i Kluckhohn (1952) Culture a critical review of concepts and definitionsEntenc per cultura el conjunt dinàmic de maneres de fer, de pensar i de dir pròpies d'un grup humà en unes coordenades espai-temporals determinades, és a dir, el conglomerat d'estils socials que els membres d'un grup aprenen o podrien aprendre. Partint de la premissa que una societat és un agregat congruent de relacions humanes,la cultura seria el contingut d'aquestes relacions, la forma que adopta la situació social.
Delgado Ruiz (2002) Estética e infamia