dimecres, 24 d’octubre de 2007

Criteris d'avaluació en la resposta a una qüestió

En la pràctica del pensament cal seguir unes fites bàsiques. Exposo una proposta de concreció d'aquestes fites amb l'atribució d'un valor numèric. A risc de ser acusat de simplificació, he volgut que sigui concreta i que no sigui tan complicada com algunes que al meu entendre esgoten l'esforç del pensament en intentar entendre-les.
 • Explica la pregunta o questió 1
 • Descobreix supòsits en la pregunta 1
 • Exposa alternatives de resposta 1
 • Exposa clara i concisament la seva 1
 • Fa servir arguments:
  • Pertinents 1
  • Variats 1
  • Que demostren haver seguit les classes o cercat informació 1
  • Forts 1
 • Organitza bé l’exposició 1
 • No té errors lexicals, ortogràfics o sintàntics remarcables 1