dissabte, 26 d’abril de 2008

Llenguatge i realitat

1. Preneu Exercicis d'estil, de Raimond Queneau. Passeu una bona estona llegint-lo.
2. Fotocopieu per exemple els següents títols i numereu-los en l'ordre en què els citem:
Anotacions, Sopreses, Somni, lítotes, Auditiu, Telegràfic, Geomètric, Pagès, Lipograma, Anglicismes, Vulgar, Interrogatori, Per partida doble.
3. Entreu a classe i proposeu el tema: Llenguatge i realitat
Que entre totes i tots recordin les funcions del llenguatge apreses a Llengua
Menció als jocs del llenguatge
La pragmàtica: fer coses amb paraules: batejar, prometre, expulsar de classe, absoldre ... (Tot plegat, 10')
4. Repartiu els relats. Deixeu una estona perquè es preparin per llegir-los amb la major entonació possible.
5. Feu-los llegir. Que tothom escolti.
6. En acabar, preguntar: Què s'hi explica? I quan algú ho expliqui, fer notar que s'acaba de construir un altre relat.
7. Fer una roda de comentaris: el llenguatge, condiciona la realitat?
8. Sortiu de classe. No us enrolleu més sobre el tema.
Activitat complementària per al professorat: Admirar la feina dels traductors de l'edició catalana i castellana a l''article on line que es troba aquí.