dijous, 3 d’abril de 2008

Meravelles dels utilitaristes

Als tres anys, John Stuart Mill sabia l'alfabet grec i podia recitar llistes de paraules gregues amb la corresponent traducció. Als nou, traduia del llatí. Als dotze cada dia havia de recensionar un llibre al seu pare mentre passejaven a primera hora del mati. Als vint va tenir una crisi, és clar.

Però això no és res comparat amb Jeremias Bentham, d'una precocitat semblant i capaç d'influir en l'estricicte pare de Mill. Per voluntat seva, en morir va ser dissecat i exposat en una vitrina a l'University College (universitat) de Londres. El crani sembla que no va quedar molt bé i van refer-li el cap amb cera. Actualment ha estat guardat perquè era una broma típica dels estudiants agafar-lo i fer-lo aparèixer en qualsevol altre lloc. Les fotografies que trobem a la web tenen un misteri. A tu també t'ho sembla?