dijous, 30 d’abril de 2009

Materials per estudiar Mill

Introducció
1. Per situar la moral de Mill: L'esquema de teories sobre la Moral (Enciclopèdia Oxford de Filosofia)
2. Resum de l'ètica kantiana
3. Introducció a la Filosofia de J.S Mill

Contra el paternalisme i la intolerància: Sobre la llibertat
4. Resum
5. Guia de lectura del capítol IV de Sobre la llibertat

Contra el puritanisme i el kantisme: Utilitarisme
6. Estructura-resum

Enllaços:
Un super lloc (en anglès)
Un lloc amb materials varis de diversa qualitat, alguns d'ells adaptats a secundària (català- castellà)
I els de l'etiqueta Mill en l'orelles.
Fotografia de Mill amb la feminista i col.laboradora seva Helen Taylor, filla de Harriet Taylor.