dimarts, 7 d’abril de 2009

Mill i el positivisme

El positivisme d'Auguste Comte va ser molt famós en l'epoca de Mill. Malgrat l'atenció d'aquest al pensament francès (Compte, però també Saint Simon), en Sobre la llibertat es posiciona en contra del positivisme, per la seva pretensió d'instituir "el despotisme de la societat sobre l'individu". Per a Mill, el positivisme pateix, com a mínim, de paternalisme. Al 1865 hi dedicà una obra.

A la mort de Comte minvà la popularitat de les seves teories de tal manera que "positivista" va arribar a adquirir un cert sentit pejoratiu. Tanmateix en alguns paisos llatinoamericans va florir, donant resultats pintorescos fins avui, com aquesta Esglesia positivista de Rio de Janeiro, temple dedicat a la Humanitat i rector anomenat Danton Voltaire.
(Per cert, Planeta ven pels IES una Enciclopèdia on line que "s'actualitza continuament". A l'article de Mill -insuficient- hi diu que va escriure una obra titulada "Sistema de lógica nacionalista y inductiva" (per racionalista). Per reblar el clau, s'hi afirma que Mill "contaminó su pensamiento liberal con el socialismo francés". No serà que es va fent sobre la marxa?)