dissabte, 29 de desembre de 2007

Ad infinitum

last.fm
Una imatge aproximada dels infinits mons de què parlaven Anaxàgoras o Bruno. Els miralls "Romi" també servien per fer-nos viure casolanament l'experiència de l'infinit.