dissabte, 21 de setembre del 2013

SOS Filosofia

Les notícies que ens trasmet la REF fan que disminueixin les esperances que s'esmenin els apartats de la LOMCE que suprimeixen la Història de la Filosofia com a comuna i obligatòria i els que releguen l'EpC i l'Ètica a alternatives a la Religió catòlica. Esmenes promeses per parlamentaris del PP, d'aquí i del Congrés, no s'han presentat. Convergència  tampoc sembla haver-ho fet. Seguim pressionant, amb poques esperances.

Comentari de textos

Font
Gabriel Celaya: La poesía es un arma cargada de futuro.

divendres, 6 de setembre del 2013

Enigma

Xerrant amb una col·lega mexicana:
- ¿Cuántos alumnos tenéis por clase en bachillerato?
- En lo que nosotros llamamos preparatorio, que es el equivalente, pues unos 70, pero esto es porque estoy en el DF. En otros lugares tienen hasta 120 o así.
- Ehhh ... ¿Y cuántas clases tiene un profesor?
- Bueno, si quieres tener un sueldo decente has de tener unas diez clases.
- ¡Anda! Eso ... ¡son muchos alumnos!
- Hombre, sí, pero se portan muy bien.
Estàvem acostumats a prendre'ns informacions com aquestes com si fossin descripcions del passat. Tanmateix, no seran premonicions del futur?

dimecres, 4 de setembre del 2013

dilluns, 2 de setembre del 2013

Dios escribe derecho con renglones torcidos


Examinem-la com una fotofilosofia: a primer cop d'ull, les línies paral·leles dels rails semblen expressar l'"escribir derecho", però si seguim pensant-hi ens adonem que aquests corresponen al designi humà. A aquest designi humà  s'oposa la sinuositat torturada que redibuixa el traçat de la via. El terratrèmol que ha causat el trasbals mostra el poder de Deus, sive Natura.  Una terrible força invisible, que contrasta amb la minúscula figura dels operaris.
Un argument de la Teodicea respecte el problema del mal és el de la impossibilitat de comprendre els designis del déu, com diu Pau a  Romans 11:33, 34: "Que en són, d'insondables, els seus judicis, i d'impenetrables, els seus camins!". Això és el que sembla voler dir la frase que titula el post, atribuïda a Teresa de Jesús.
En versió New Age, Gaia pren revenja de l'orgull humà.
A Rousseau també li hagués agradat aquesta fotografia!