dissabte, 26 de gener de 2013

Educació per a la Ciutadania, Citizenship, Education Civique?

Sembla que el PP està decidit a suprimir la Ciutadania com a matèria independent. Intentarà colar els continguts amb l'alternativa a la Religió que intitula "Valores éticos"? I si és així, com argumentarà que els alumnes puguin triar l'educació ciutadana o no? Quin lloc tindrà en la formació de l'alumnat que no trii "Valores éticos" la tolerància, per exemple, una de les bases de les nostres societats des del XVIII? Amb quina cara el govern presentarà tot plegat  davant d'Europa?

L'Informe Eurydice (Citizenship Education in Europe (2012) constatava que a gran part dels països Europeus a secundària la Ciutadania era una matèria separada. Ara serà  fals per a Espanya, si prospera el borrador de la LOMCE.

Més de 40 organitzacions, incloses ONG com Intermón o Amnistia internacional han presentat un memoràndum al Consell d'Europa on recorden cadascun dels compromisos del Consell d'Europa i de la Unió Europea sobre el tema i denuncien que la LOMCE és deficient pel que fa a la formació en ciutadania democràtica i drets humans
Des de l'esquerra, hi ha qui es complau en menysprear els continguts dient que es una mena de FEN. Us repto a què examineu els programes de França, del Regne Unit o els nostres i em dieu què hi trobeu:
- Exemples a Gran Bretanya i Escocia: 

Per una perspectiva assenyada sobre el tema us recomano l'entrevista a David Kerr, director de programes educatius de la Citizenship Foundation (Regne Unit).