divendres, 12 de desembre de 2014

Jornada de Filosofia de Girona

El dinamisme de la comunitat filosòfica és imparable. Tan bon punt hem culminat la Mostra de Fotofilosofia i el Barcelona Pensa, culmina aquests dies la Jornada de Filosofia de Girona, mentre es prepara l'Olimpiada de Filosofia al febrer i la Jornada reivindicativa a Vilafranca del Penedès el maig. Com deia Mao: "Floreixin mil flors"!