dissabte, 23 de febrer del 2013

Tercer borrador LOMCE

Aqui teniu el tercer esborrany de la LOMCE.
Tradueixo l'anàlisi de la REF:

"Pel que fa a les matèries de Filosofia, hi ha un canvi mínim i molt poc satisfactori, relatiu a la Història de la Filosofia:

1) Com en el segon esborrany, Educació per a la Ciutadania desapareix en els cursos de 1 º a 3 º de l'ESO.

2) Com en el segon esborrany, Educació eticocívica desapareix de 4 º de l'ESO.

3) Com en el segon esborrany, en tots els cursos de l'educació primària (EP) i l'educació secundària obligatòria (ESO) apareix una alternativa a la Religió, que en els cursos d'EP s'anomena Valors Culturals i Socials, i en els cursos d'ESO es denomina Valors Ètics.

4) Com en el segon esborrany, en 4 º de l'ESO apareix una optativa anomenada Filosofia, que figura en un llistat de deu optatives (l'oferta dependrà de les comunitats autònomes i els centres educatius), de les quals l'alumnat ha de cursar un mínim d'una i un màxim de tres.

5) Com en el segon esborrany, en 1 º de Batxillerat es manté Filosofia com a matèria obligatòria per les cautro modalitats: Ciències, Humanitats, Ciències Socials i Arts.

6) L'única modificació, pel que fa al segon esborrany, apareix en 2 º de Batxillerat. Dels quatre tipus de matèries que distingeix la LOMCE (obligatòries o "troncals" per a totes les modalitats, obligatòries o "troncals" de cada modalitat, "matèries d'opció" de cada modalitat i optatives o "específiques" per a totes les modalitats), la Història de la Filosofia no només figura com a optativa o "específica" per a totes les modalitats (en un llistat de 16 matèries, entre elles la Religió, l'oferta efectiva dependrà de les comunitats i els centres), com ja succeïa en el segon esborrany , sinó que ara també figura com "matèria d'opció" en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, dins d'un llistat de 5 matèries (l'oferta depèn de cada comunitat i centre), de les que l'alumnat ha de cursar "almenys dos ".

Com veieu, es tracta d'una millora mínima en la situació de la Història de la Filosofia, ja que ni tan sols és inclosa com obligatòria o "troncal" en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, sinó només com "matèria d'opció" per a aquestes dues modalitats. Això vol dir que en els centres grans pot crear algun grup amb els alumnes que la triïn, però en els centres petits és molt probable que no arribi a impartir, encara que s'ofereixi.

Així que hem de seguir defensant les matèries de Filosofia, en els despatxos, als carrers, en els mitjans de comunicació i, quan arribi el moment, també al Parlament."

Actualització 26-2
Enllaç al document en el web del MEC