dimarts, 3 de desembre de 2013

Una selecció de la Mostra de Fotofilosofia 2013

Cada any visito els blogs participants en la Mostra per triar fotofilosofies sense deixar-me influir per les seleccionades de cada centre.  El dia de l'acte final tinc l'honor de comentar-les en una aula magna plena d'estudiants de secundària, famílies i professorat. En la intervenció tracto d'anar construint i delimitant el concepte i el sentit d'aquesta pràctica filosòfica que vam inventar fa set anys. La pràctica és doble. D'una banda, construir la fotofilosofia. De l'altra, fer-la servir per pensar. 
A més, em permet defensar la seva vàlua filosòfica: Mostrar com fer fotofilosofies serveix a la problematització conceptual o de fins característica de la filosofia. Palesar que la filosofia pot arrelar-se sense estridències en la vida quotidiana d'adolescents. Evidenciar que el més interessant de la filosofia no són les explicacions que es reben sinó la interrogació viscuda. Constatar que més enllà del filòsof solitari, fer filosofia col·laborativament produeix resultats resplendents.

Cap comentari: