divendres, 18 d’octubre de 2013

La vida es ...

font
Les argumentacions poden ser explícites o implícites. Valdria la pena tractar d'explicitar tot el que suggereix la il.lustració i examinar si hi estem d'acord i perquè. Seria una bona manera d'iniciar-se en el comentari filosòfic de text.

Cap comentari: