dimarts, 15 d’octubre de 2013

Què és un argument?

Ja hem vist que una argumentació conté, entre d'altres elements, arguments i contraarguments.

Quan impartía l'assignatura d'alternativa a la religió (és a dir la no-religió, com Humpty Dumpty, aquell personatge d'Alícia al país de les meravelles que havia descobert que era millor celebrar els no-aniversaris) preguntava a nois i noies de primer què era un argument. I donaven respostes com aquestes:

“Motiu per creure una idea”
“Idea que serveix per defensar-ne una altra”
“Quelcom que serveix per fer creïble als altres el que defenses tu”

No molt lluny d'aquesta definició, que em sembla la millor:

“A és un argument només si consisteix en una sèrie d’assercions adduïdes en suport d’una altra asserció que tracta de donar resposta a una qüestió plantejada, teòrica o pràctica"
(VEGA, Si de argumentar se trata, pàgina 107)

Cap comentari: